fbpx

valmistuneille

Kun korkeakouluopinnot enemmin tai myöhemmin tulevat päätökseen, on aika siirtyä opiskelijasta alumniksi, jolla tarkoitetaan tutkinnon suorittanutta henkilöä. Valmistuminen ja sen tuomat elämänmuutokset voivat jännittää monia. Esimerkiksi vakituisen työpaikan löytäminen omalta alalta herättää paljon kysymyksiä: Mistä oman alan töitä löytää tai entä jos en saa töitä heti? Toisaalta valmistuminen liitetään usein askeleeksi kohti syvempää ”aikuisuutta” – miltä arkielämä seuraavaksi näyttää? Tällä sivulla käsittelemme valmistumiseen liittyviä murheita ja annamme käytännön vinkkejä jokaiselle alumnille!

valmistuminen

Alumnitoiminta

Monet korkeakoulut haluavat myös valmistumisen jälkeen pitää yhteyttä entisiin opiskelijoihin, esimerkiksi tarjoamalla heille verkostoitumismahdollisuuksia ja kutsumalla heitä mukaan alumneille suunnattuihin tapahtumiin. Tätä kutsutaan alumnitoiminnaksi, joka perustuu yleensä vapaaehtoisuuteen eikä vaadi jäsenmaksua.   

  • Alumnitoiminnan laajuus vaihtelee eri korkeakouluissa. Mikäli haluat lisätietoa oman koulusi alumnitoiminnasta, siitä löytyy yleensä tietoa koulun verkkosivuilta. Esimerkiksi LUT-yliopiston alumnitoiminnan sivut löytyvät täältä.  
  • Alumneiksi lasketaan yleensä myös jo kandidaatintutkinnon suorittaneet, joten alumnitoimintaan voit osallistua, vaikka opiskelusi jatkuisivatkin. Tämä on myös hyvä tapa tutustua alumnitoimintaan ennen varsinaista valmistumista.
  • Alumnitoimintaan pääset mukaan yleensä helposti verkkolomakkeen kautta. Myös valmistumisen yhteydessä sinulta saatetaan kysyä yhteystietoja ja lupaa liittymistä varten. 
  • Koulujen järjestämän ilmaisen alumnitoiminnan lisäksi on monia erillisiä alumniyhdistyksiä, jotka järjestävät omia tapahtumia. Alumniyhdistykseen liittyminen voi vaatia erillisen jäsenmaksun.
  • Alumnitoiminta tarjoaa laajan mahdollisuuden verkostoitua ja pitää yhteyttä muiden entisten opiskelijoiden kanssa, joten siihen kannattaa osallistua! Monet tapahtumat tarjoavat myös uutta alakohtaista tietoa ja koulutusmahdollisuuksia!

jatko-opiskelu

Yksi mahdollisuus valmistumisen jälkeen on jatkokouluttautuminen. AMK-tutkinnon suorittanut voi esimerkiksi hakea erillisen väylän kautta yliopistoon maisterintutkintoa suorittamaan. Toisaalta yliopistossa maisteritutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkokouluttautua tohtoriksi asti. 

  • Tohtorinkoulut ja tohtorinohjelmat: ”Tutkijakoulut järjestävät tohtoriohjelmiensa tohtorikoulutettaville yleisten työelämätaitojen koulutusta ja kehittävät alansa tohtorikoulutusta yhteistyössä tohtoriohjelmien ja niistä vastaavien tiedekuntien kanssa. Kunkin tutkijakoulun tohtoriohjelmat järjestävät tohtorikoulutettavilleen systemaattista tieteenalakohtaista koulutusta ja ohjausta. Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan aina tohtoriohjelmasta.” Lähde: Helsingin yliopisto.  
  • Tohtorinkoulusta ja tohtorinohjelmista löydät koulukohtaista tietoa kunkin eri korkeakoulun sivuilta, k.s. Suomen eri yliopistot täältä.
  • Alanvaihto on myös yksi vaihtoehto eikä se ole nykypäivänä mitenkään ihmeellistä saatika hävettävä asia. On täysin mahdollista hakea uudelleen opiskelemaan toista alaa vaikka kymmenen vuotta valmistumisen jälkeen. Toiset suorittavat myös tuplatutkintoja, eli esimerkiksi kandidaatin- ja maisterintutkintoa sekä kauppakorkeakoulussa että lääketieteellisessä tiedekunnassa samanaikaisesti.