fbpx

yliopistot

Kaikissa yliopistoissa voi suorittaa alemman korkeakoulututkinnon, jolla tarkoitetaan kandidaatin tutkintoa ja ylemmän korkeakoulututkinnon, jolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa. Kandidaatin tutkinto on oltava suoritettuna ennen maisterin tutkinnon suorittamista. Maisterin tutkinnon jälkeen jälkeen opiskelija voi halutessaan suunnata yliopistojen järjestämiin jatko-opintoihin ja suorittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, ja ohjepituus sen suorittamiseen on kolme vuotta. Kandidaatin tutkinnon sisältö vaihtelee koulutusalan, pääaineen ja sivuaineen mukaan. Yliopistoissa voi usein suunnitella opintojesi sisällön melko vapaasti, mutta tutkintoihin kuuluu myös kaikille pakollisia opintoja.

Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja ohjepituus sen suorittamiseen on kaksi vuotta. Maisterin tutkinnossa opiskeltavaan alaan perehdytään yhä syvemmin ja tieteellinen tutkimus saa suurempaa jalansijaa opintojen sisällöstä.

Yliopistoihin haetaan yhteishaussa. Kukin yliopisto päättää itse käyttämistään valintakriteereistä, mutta suurin osa yliopistojen opiskelupaikoista täytetään ylioppilastodistuksen perusteella. Joihinkin opiskelupaikkoihin valitaan kuitenkin valintakokeen tai valintakokeen ja yo-todistuksen yhdistelmän perusteella. 

Yliopistoihin voi hakea myös erillishaussa, jos on esimerkiksi suorittanut avoimen yliopiston opintoja, alemman korkeakoulututkinnon tai jonkin yliopiston opintoja. Yliopistot tarjoavat usein avoimen yliopiston opintoja, jolloin voi suorittaa opintoja haluamassaan yliopistossa maksua vastaan. Hyvä opintomenestys avoimessa yliopistossa voi parantaa mahdollisuuksia päästä yliopiston tutkinto-ohjelmaan erillishaussa. 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa voi opiskella teknisiä tieteitä, kaupatieteitä ja taiteiden alaa. Yliopiston koulutusaloilla voi opiskella kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja. Mahdollisia tutkintovaihtoehtoja ovat arkkitehdin, maisema-arkkitehdin, diplomi-insinöörin, kauppatieteiden maisterin ja taiteiden maisterin tutkinnot. Aalto-yliopiston opetus keskittyy pääasiassa Otaniemen kampukselle, mutta toimintaa on myös muissa toimipisteissä. 

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Näitä ovat esimerkiksi eläinlääketieteellinen, humanistinen, lääketieteellinen, oikeustieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta. Tiedekunnissa voi opiskella kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Kampukset sijaitsevat Helsingin keskustassa, Meilahdessa, Viikissä ja Kumpulassa.

Itä-suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa, jotka ovat filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopistossa voi opiskella kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Itä-Suomen yliopistosta valmistuu mm. proviisoreita, kauppatieteiden maistereita, aineen opettajia, juristeja, sosiaalipsykologeja ja lääkäreitä. Yliopiston kampukset sijaitsevat Kuopiossa ja Joensuussa.

jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistosta löytyy kuusi tiedekuntaa, jotka ovat humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, liikuntatieteellinen tiedekunta,
matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja kauppakorkeakoulu. Jyväskylän yliopistossa voi opiskella kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja. 

Lapin yliopisto

Lapin yliopistossa voi opiskella kasvatus- ja opetusalaa, oikeustieteellistä alaa, taideteollista alaa sekä yhteiskuntatieteellistä alaa. Koulutusalojen sisällä voi opiskella mm. kasvatustiedettä, luokanopettajakoulutuksen, oikeustieteen maisterin tutkinnon, graafista suunnittelua, teollista mutoilua, hallintotieteitä ja johtamista sekä politiikkatieteitä ja sosiologiaa. Rovaniemellä sijaitsevassa Lapin yliopistossa voi suorittaa kandidaation, maisterin ja tohtorin tutkintoja.

lappeenrannan-lahden teknillinen yliopisto LUT

LUTissa voi opiskella tekniikkaa, kauppatieteitä tai molempia. Kauppatieteiden kandidaattiohjelmia voi opiskella Lappeenrannassa, tekniikan kandidaattiohjelmia voi opiskella Lahdessa ja maisteriohjelmia voi opiskella Lappeenrannassa, Lahdessa tai Turussa. LUTista voi valmistua esimerkiksi kauppatieteiden maisteriksi tai diplomi insinööriksi. Kauppatieteiden ja tekniikan koulutusohjelmissa on valittavana useita pääaineita ja yliopistosta voi valmistuu kauppatieteiden maistereita ja diplomi-insinöörejä eri erikoistumissuunnista.

oulun yliopisto

Oulun yliopistosta löytyy kahdeksan tiedekuntaa, jotka ovat humanistinen tiedekunta, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, kauppatieteellinen tiedekunta, teknillinen tiedekunta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Oulun yliopistossa voi suorittaa kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

Hanken

Svenska handelshögskolan

Hanken on ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu, jolla on yli 100-vuotinen historia. Kauppakorkeakoulussa voi suorittaa kandidaatin ja maisterin opintoja ruotsiksi. Maisterin ja tohtorin tutkintoja voi suorittaa Hankenissa myös englanniksi. Tutkintoja voi suorittaa eri laitoksilla, joita ovat esimerkiksi markkinointi, taloustiede, laskentatoimi ja yritysjuridiikka, rahoitus ja tietotalous sekä johtaminen ja organisaatiot.

taideyliopisto

Taideyliopistossa voi suorittaa tutkinnon Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, Sibelius-Akatemiassa tai Teatterikorkeakoulussa. Kuvataiteen koulutusohjelmassa voi opiskella mm. kuvanveistoa, maalausteaidetta ja taidegrafiikkaa kun taas teatterikorkeakoulussa voi opiskella esimerkiksi näyttelijäntaidetta, äänisuunnittelua ja ohjausta. Sibelius-Akatemian puolella voi valita omansa monista musiikkiin liittyvistä tutkinnoista. Taideyliopistossa voi suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja.

tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi opiskella seitsemässä tiedekunnassa, jotka ovat informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, johtamisen ja talouden tiedekunta, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, rakennetun ympäristön tiedekunta, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampereen yliopistossa voi opiskella kandidaatin, maisterin, tohtorin ja lisensiaatin tutkintoja. 

turun yliopisto

Turun yliopistossa voi opiskella mm. humanistisia aloja, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteitä, tietojenkäsittelyä, lääketieteitä, yhteiskunnallisia aloja, kasvatustieteitä ja luonnontieteitä. Turun yliopistossa voi suorittaa kandidaatin, maisterin lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Turun yliopiston toiminta sijoittuu pääasiassa Turkuun, mutta sillä on toimintaa myös Raumalla ja Porissa.

vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Pääainevaihtoehtoja on tarjolla runsaasti ja yliopistossa voi erikoistua koulutusalasta riippuen esimerkiksi laskentatoimeen, rahoitukseen, energia ja informaatiotekniikkaan, sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen tai tekniseen viestintään. Vaasan yliopistossa voi suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoja.

åbo akademi

Åbo Akademi on ruotsinkielinen yliopisto, joka toimii pääosin Turussa, mutta sillä on toimintaa myös Vaasassa. Åbo Akademisssa toimii neljä tiedekuntaa, jotka ovat humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.  

maanpuolustus korkeakoulu

Helsingissä sijaitseva maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimien alainen sotakorkeakoulu. Yliopistossa voi suorittaa sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, yleisesikuntaupseerin tutkinnon ja sotatieteiden tohtorin tutkinnon. Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitokset ovat johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, sotataidon laitos ja sotatekniikan laitos. 

Liity mukaan yli 10 000 opiskelijan yhteisöön