fbpx

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulussa opiskelu on usein käytännönläheisempää kuin yliopistoissa, joissa opinnot ovat tieteellisempiä. Ammattikorkeakoulujen opinnoissa keskitytään työelämän tarpeisiin vastaamiseen ja opintoihin sisältyy viisi kuukautta työharjoittelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). AMK-tutkinto on laajuudeltaan 210, 240 tai 270 opintopistettä ja ohjepituus sen suorittamiseen on 3,5-4,5 vuotta. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnoissa hankitaan alaa koskeva perustiedot ja luodaan perusta tulevia opintoja varten. Ammattiopinnoissa syvennytään opiskelijan valitsemaan osa-alueeseen ja hankitaan alan asiantuntijuutta. Työharjoittelun aikana opittuja asioita päästään soveltamaan käytäntöön todellisessa työympäristössä. Harjoittelun voi suorittaa yhdessä tai useassa osassa. Opinnäytetyössä opiskelija syventyy käytännön työelämän ongelmaan ja tutkii ja kehittää sitä oppimiensa tietojen ja osaamisensa pohjalta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinon suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon ja kerännyt kolmen vuoden verran työkokemusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa lähes kaikissa alla listatuissa ammattikorkeakouluissa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60-90 opintopistettä ja ohjepituus sen suorittamiselle on 1-1,5 vuotta.

centria ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulussa voi opiskella mm. sosiaali- ja terveysalan, tekniikan, liiketalouden, musiikin sekä kirkon nuorisotyön tutkintoja. Opiskella voi kolmella kampuksella, jotka sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa.

Diakonia ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella mm. sosiaali- ja terveysalan, tulkkausalan tai kirkollisen alan tutkintoja. Diakonian kampukset sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

HAAGA-helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Heliassa voi tulla liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijaksi. Tutkintoja voi suorittaa liiketalouden, tietotekniikan, hotelli-, ravintola- ja matkailualan, liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten, toimittajakoulutuksen, liikunta-alan sekä ammatillisen opettajakoulutuksen puolelta. Kampukset sijaitsevat Helsingissä, Porvoossa ja Vierumäellä. 

humanistinen ammattikorkeakoulu

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurituottajan, tulkin ja yhteisöpedagogin tutkinnot. Humanistisen ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun kampukset sijaitsevat Nurmijärvellä ja Kauniaisissa.

hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulun tutkintovalikoimaan kuuluu kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, luonnontieteiden alan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara- ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveus- ja liikunta-alan tutkintoja. Kampukset sijaitsevat Hämeenlinnassa, Evossa, Forssassa, Lepaalla, Mustialassa, Riihimäellä ja Valkeakoskella.

jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi hankkia esimerkiksi ICT-alan, kulttuurialan, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravitsemusalan, liiketalouden sekä tekniikan korkeakoulututkinnon. JAMKissa voi hankkia myös ammatillisen opettajan pätevyyden.

kaakkois-suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta löytyy runsaasti erilaisia koulutusaloja ja hakukohteita on noin 70. Kouluttautua voi esimerkiksi tradenomiksi, insinööriksi, sosionomiksi, restonomiksi tai sairaanhoitajaksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

kamk-logo

kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulussa voi suuntautua yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle, luonnontieteiden alalle, tekniikan ja liikenteen alalle, matkailu-, ravitsemus-, ja talousalalle tai sosiaali-, terveys ja liikunta-alalle. Nämä koulutusalat tarjoavat mahdollisuuden mm. sairaanhoitajan, tradenomin, insinöörin tai restonomin ammattiin.

karelia ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulussa voi valita suuntautumisen seitsemän eri koulutusalan välillä. Suuntautua voi kulttuurialalle, luonnontieteiden alalle, luonnonvara- ja ympäristöalalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle, tekniikan ja liikenteen alalle tai yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle. Näillä koulutusaloilla voi kouluttautua vaikkapa sairaanhoitajaksi, fysiotereapeutiksi, tradenomiksi, insinööriksi tai restonomiksi.

lab-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulusta löydät viisi koulutusalaa ja kymmeniä tutkintoja. Valittavana on hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, tekniikka, kielet ja viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä muotoilun, kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän ala. LAB-ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa. Ammattikorkeakoulun valikoimasta löytyy myös kursseja, jotka on suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina. 

lapin ammattikorkeakoulu

Suomen pohjoisimmassa ammattikorkeakoulussa opintotarjonnasta löytyy mm. liiketaloutta, maataloutta, metsätaloutta, taidetta, kulttuuria sosiaali- ja terveysalan, matkailualan ja tekniikan alan opintokokonaisuuksia. Lapin ammattikorkeakoulun opintokokonaisuuksia voi suorittaa Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja verkko-opintoina.

laurea- ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulussa voi opiskella palvelualoja, sosiaali- ja terveysalaa sekä liiketaloutta ja tietojenkäsittelyä. Nämä koulutusalat antavat valmiuksia työskennellä mm. restonomin, estenomin, fysioterapeutin, sosionomin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, tradenomin ja IT-tradenomin tehtävissä. Laurea-Ammattikorkeakoulu toimii kuudella kampuksella Uudellamaalla: Hyvinkäällä, Lohjalla, Leppävaarassa, Otaniemessä, Porvoossa ja Tikkurilassa.

metropolia AMMATTIKORKEAKOULU

Metropoliasta löytyy kaikkiaan noin 100 erilaista tutkintovaihtoehtoa. Tutkinto-ohjelmia löytyy mm. liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan ja kulttuurialan puolelta. Metropolia-ammattikorkeakoulu on keskittänyt toimintansa Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle neljälle kampukselle, jotka ovat Arabian, Karakalmarin, Myllypuron ja Myyrmäen kampukset. 

oulun AMMATTIKORKEAKOULU

Oulun ammattikorkeakoulussa voi opiskella informaatioteknologiaa, kulttuuria, liiketaloutta, luonnonvara-alaa, sosiaali- ja terveysalaa ja tekniikkaa. Koulutusalojen sisällä voi suorittaa esimerkiksi tradenomin, insinöörin, medianomin, musiikkipedagogin, agrologin, bioanalyytikon, kätilön, suuhygienistin, insinöörin tai rakennusarkitehdin tutkinnot.  Oulun ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Oulussa ja Oulaisissa.

satakunnan AMMATTIKORKEAKOULU

Ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja terveyden, palveluliiketoiminnan, logistiikan ja meriteknologian sekä teknologian koulutusaloilta löytyy mm. insinöörin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin, restonomin, tradenomin, kuvataiteilijan ja merikapteenin tehtäviin valmistavia tutkintoja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kampukset sijaitsevat Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

savonia- AMMATTIKORKEAKOULU

Savonia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella liiketaloutta, luonnonvara-alaa, matkailu- ja ravitsemusalaa, muotoilua, musiikkia ja tanssia, sosiaali- ja terveysalaa ja tekniikan alaa. Savoniassa voi suorittaa esimerkiksi agrologin, tradenomin, energiatekniikan insinöörin, rakennusmestarin, bioanalyytikon, ensihoitajan, sairaanhoitajan, muotoilijan tai restonomin tutkinnon. Savonian kampukset sijaitsevat Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

seinäjoen AMMATTIKORKEAKOULU

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kulttuurialan, liiketoiminnan alan, luonnonvara-alan, ravitsemusalan, sosiaali- ja terveysalan ja tekniikan alan tutkintoja. Mahdollisia tutkintovaihtoehtoja ovat esimerkiksi kulttuurituottajan, tradenomin, agrologin, restonomin, sairaanhoitajan, sosionomin ja konetekniikan insinöörin tutkinnot. 

tampereen AMMATTIKORKEAKOULU

Tampereen ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kasvatus- ja kulttuurialan, maa- ja metsätalousalan tekniikan alan, terveys- ja hyvinvointialan, palvelualan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden opintoja. Mahdollisia tutkintovaihtoehtoja löytyy laajalti medianomin tutkinnosta metsätalousinsinöörin ja röntgenhoitajan tutkintoon. TAMKin kampukset ovat Tampereella, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa ja Virroilla.

turun AMMATTIKORKEAKOULU

Turun ammattikorkeakoulussa voi suorittaa esimerkiksi kulttuurialan, tekniikan ja liikenteen alan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opintoja. Mahdollisia tutkintovaihtoehtoja ovat esimerkiksi tradenomin, hammasteknikon, tuotantotalouden insinöörin, sosionomin ja tanssinopettajan tutkinnot. Turun AMK:n kampukset sijaitsevat Turussa ja Salossa. Opintoja voi suorittaa myös Loimaalla ja Uudellamaalla sijaitsevissa etäopiskelupisteissä.

Vaasan ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulussa voi suorittaa liiketalouden, tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opintoja. Mahdollisia tutkintovaihtoehtoja ovat esimerkiksi sähkö- tai energiatekniikan insinöörin, sairaanhoitajan, bioanalyytikon, terveydenhoitajan, sosionomin ja tradenomin tutkinnot.

YRKESHÖGSKOLAN ARCADA

Arcada-ammattikorkeakoulussa tarjotaan opetusta ruotsin ja englannin kielellä. Arcadassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja liiketoiminnan ja analytiikan yksikössä, energia- ja materiaalitekniikan yksikössä, terveyden ja hyvinvoinnin yksikössä sekä kulttuurin ja viestinnän yksikössä. Koulusta valmistuu mm. elokuva- ja media-alan ammattilaisia, ensihoitajia, kätilöitä, insinöörejä, sosionomeja ja tradenomeja. Kampus sijaitsee Helsingissä.

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

Novia-ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Noviassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja luonnonvara-alan, liiketalouden, terveyden ja hyvinvoinnin, taiteen ja kulttuurin sekä tekniikan ja merenkulun koulutusaloilla. Koulusta valmistuu mm. agrologeja, tradenomeja, bioanalyytikkoja, sairaanhoitajia, musiikkipedagogeja, rakennusmestareita, insinöörejä ja merikapteeneja.

Liity mukaan yli 10 000 opiskelijan yhteisöön