fbpx

Mielenterveys ja Hyvinvointi

Korkeakoulumaailmassa omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu. Etenkin korona-aikana jaksaminen vietiin äärirajoille ja tilanne jatkuu edelleen. Opiskelijat kärsivät entistä enemmän mielenterveydellisistä ongelmista sekä oman jaksamisen
riittämättömyydestä. Kun oma jaksaminen horjuu, arkiset jutut vaikeutuvat ja oppiminen sekä opiskelu on entistä haastavampaa. Opiskelijana onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Hyvinvointi

THL:n mukaan hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen: koettuun hyvinvointiin, terveyteen sekä materiaaliseen hyvinvointiin. Hyvinvointi on yhteisön sekä yksilön hyvinvointia, joista yksilön hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin kuuluu: sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus sekä sosiaalinen pääoma. Kokonaisuutena hyvinvointi on monen tekijän summa. Keskeisessä roolissa ovat sosiaaliset suhteet, jotka ovat olleet korona-aikana kortilla. Jokainen opiskelija haluaa kuulua joukkoon ja tuntea olevansa osa porukkaa. Kaveriporukoiden koko kuitenkin vaihtelee, eikä määrä ratkaise. Isossakin porukassa voi olla yksinäinen. Pitää kuitenkin osata erottaa yksinäisyyden ja yksin olemisen ero. Yksin oleminen on toivottua ja
tavoiteltua, yksinäisyys puolestaan ei.

Opiskelijan hyvinvointiin vaikuttaa fyysisen pääoman lisäksi sosiaalinen pääoma, jolla tarkoitetaan verkostoja, luottamusta sekä normeja. Sosiaalisen pääoman luominen auttaa omien tavoitteiden saavuttamisessa. Luottamus tekeytyy sosiaalisten suhteiden jatkuvuuden kautta. Pidä huoli sosiaalisista suhteista:

 • Soittele ystäville ja perheelle, pidä yhteyttä ja sovi tapaamisia
 • Kuuntele ja kerro, ystävyys on vastavuoroista
 • Ole sosiaalinen itsellesi sopivalla tavalla
 • Pidä huoli ensin itsestäni, niin voit pitää huolta myös toisesta
 • Ole läsnä hetkessä

Mielenterveys

Mielenterveys on osa hyvinvointia. WHO:n mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Mielenterveys ei ole siis pysyvää vaan vaihtelee elämäntilanteissa ja muuntuu ajassa. Nykyään opiskelijoiden psyykkinen oireilu on yleistynyt ja yhä useampi kärsii:

 • Nukahtamiseen liittyvistä ongelmista
 • Keskittymisvaikeuksista
 • Ahdistuneisuudesta
 • Masennuksesta
 • Uupumisesta
 • Hermostuneisuudesta
 • Yleisestä väsymyksestä.

Mielenterveydenhäiriöt ovat valitettavasti osa jokaisen elämää joko suoraan tai välineellisesti. Mielenterveyttä voi kuitenkin suojata (MIELI ry). Suojatekijät rakentavat hyvää mielenterveyttä ja riskitekijät huonontavat sitä. Suojatekijöitä on sisäisiä ja ulkoisia. Suojaavat tekijät:

Sisäiset:

 • Vahva fyysinen terveys ja perimä
 • Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Mielenterveyttä tukevat arjen valinnat
 • Riittävän hyvä itsetunto
 • Ongelmanratkaisu- ja ristiriitojen käsittelytaidot
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Kyky luoda ja ylläpitää ihmissuhteita
 • Omien arvojen mukainen arki ja tavoitteet

Ulkoiset:

 • Hyvät varhaiset ihmissuhteet
 • Myönteiset perhesuhteet
 • sosiaalinen tuki, hyväksytyksi tuleminen ihmissuhteissa
 • Koulutusmahdollisuudet
 • Työ tai muu toimeentulo
 • Työyhteisön ja esimiehen tuki
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
 • Turvallinen elinympäristö
 • Lähellä olevat helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät.

Lähde: Mieli ry

Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelijoiden elämä koostuu pitkälti arjesta ja arkisista asioista. Sen vuoksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota arkisiin keinoihin oman hyvinvoinnin parantamiseksi.

 • Tasapainota arki. Pidä huoli, että töitä, koulua ja vapaa-aikaa on sopivassa
 • suhteessa
 • Keksi itsellesi joku harrastus, jolla saat ajatukset pois opiskelusta
 • Nuku riittävästi. Mikään ei ole niin tärkeää, että unesta tarvitsisi tinkiä
 • Yritä panostaa säännölliseen ateriarytmiin, niin jaksat paremmin
 • Pidä huoli sosiaalisista suhteista
 • Älä jää yksin ongelmiesi kanssa!

Mistä haen apua?

YTHS
Tarjoaa terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Sekasin-chat
Valtakunnallinen keskustelualusta 12–29-vuotiaille. Sekasin-chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Chatissa päivystävät järjestöjen ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoiset. Välitämme sinusta ja siitä, mikä sinua mietityttää

Nyyti RY

On opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Tarjoamme opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa, tukea ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja 0piskelussa jaksamiseen. Teemme myös vaikuttamistyötä mielenterveysystävällisen opiskeluarjen puolesta ja mielenterveysongelmien normalisoimiseksi. Haluamme osaltamme varmistaa, että huomisen työelämässä ja yhteiskunnassa riittää hyvinvoivia
tekijöitä.

 

Vaikka opiskelet nyt se ei ole koko elämäsi. Pidä huolta itsestäsi ja tulevaisuudestasi!

Pysy kuulolla ajankohtaisista asioista!

Uusimmat opiskelijaedut, työmahdollisuudet ja muut vinkit helposti talteen

Liity mukaan yli 10 000 opiskelijan yhteisöön